Generator drzew funkcji

Ścieżka:

Prefiks nazw plików:

Komendy:

Instrukcja obsługi:

 1. W pole „Ścieżka” należy wpisać gdzie będą zamieszczone wygenerowane funkcje. Należy pisać w takim stylu w jakim wywołuje się funkcje w Minecraft tj. folder główny oddzielony dwukropkiem od reszty, natomiast inne foldery pooddzielane ukośnikami.
 2. W pole „Prefiks nazw plików” należy wpisać tekst, który zostanie wykorzystany do wygenerowania nazw tworzonych funkcji. Przykładowo jeśli w tym polu zostanie wpisany tekst „abc” to jedna z wygenerowanych funkcji będzie mogła otrzymać nazwę „abc_0_0” (pod warunkiem, że w zapisanych komendach będzie powiedziane że coś ma się wykonywać przy wartości 0).
 3. W polu komendy należy wpisywać komendy zawierające selektor, w którym dwukrotnie powtarza się ta sama wartość np. @s[score_test_min=0,score_test=0].
  • Dolny limit powinien zawsze być zapisany jako pierwszy a górny jako drugi. Jeśli limity zostaną napisane odwrotnie to w niektórych komendach selektory zostaną wygenerowane w niepoprawny sposób.
  • Generator nie wychwytuje na jakiej zasadzie są generowane komendy. To znaczy, że dla każdej wartości trzeba napisać jaki jest oczekiwany wynik.
  • Przykładowy zestaw poprawnie napisanych komend dla generatora:
   execute @s[score_a_min=0,score_a=0] ~ ~ ~ say mam zero "a"
   execute @s[score_a_min=1,score_a=1] ~ ~ ~ say mam jedno "a"
   execute @s[score_a_min=2,score_a=2] ~ ~ ~ say mam dwa "a"
   execute @s[score_a_min=5,score_a=5] ~ ~ ~ say mam piec "a" a kolejnosc nie ma znaczenia
   execute @s[score_a_min=3,score_a=3] ~ ~ ~ say mam trzy "a"
   execute @s[score_a_min=4,score_a=4] ~ ~ ~ say mam cztery "a"
   execute @s[score_a_min=4,score_a=4] ~ ~ ~ say jak mam cztery "a" to wykonuje dwie komendy naraz
 4. Po wykonaniu poprzednich punktów należy skorzystać z funkcji „Potwierdź”, która rozpocznie pobieranie wygenerowanego pliku z funkcjami.
 5. Aby skorzystać z drzewa funkcji w swoich komendach należy wywołać funkcję która ma najmniejszą wartość w pierwszej części swojej nazwy i największą wartość w drugiej części nazwy. Przykładowo jeśli najmniejsza wartość we wpisanych komendach to 0 a największa to 150 to funkcja, którą należy uruchamiać będzie miała nazwę zakończoną „_0_150”.